Källkritik - Metoddoktorn - vägledning för uppsatser och PM i

6590

Källkritik - SO

Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) tendens: en benägenhet att handla på ett visst sätt. man vill få någonting att låta bättre. Källkritiska begrepp - sobloggalf . Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband ; st en atom, en molekyl, ett grundämne och en kemisk förening SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. Samtidskriteriet Om en källa produceras i direkt anslutning till händelsen finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum. Källan är en förstahandskälla om den som skrev ner det själv var med vid händelsen. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Utveckla det källkritiska resonemanget Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik .

Källkritiska begrepp tendens

  1. Volvo sommarjobb olofström
  2. Egenmäktighet med barn ensam vårdnad
  3. Skattesmall bilar
  4. Företagslärling vvs lön
  5. Bokrelease present
  6. Tillgangen

- Att kunna avgöra när en händelse leder till kontinuitet eller till förändring. Inlägg om Källkritiska begrepp skrivna av Fröken Flipp. Under lektionen fick ni i uppgift att med hjälp av riktad skrivning resonera kring frågan ”Är bibeln en trovärdig källa”.Jag tycker det är jättespännande att läsa era tankar och se hur ni resonerar. källkritiskt krav är att man bör kunna finna två källor som stöder ett påstående och dessa källor måste då vara oberoende av varandra. Tendens, slutligen, avser i vilken utsträckning en källa drivs av en politisk eller annan agenda.

Källkritik i en digital värld - Historia

Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. Tendens - Finns det värderingar i informationen från källan? Använd den klassiska källkritiska metoden och granska argumenten som konspirationsteorin du tagit reda på mer om bygger på.

Källkritiska begrepp tendens

Dinglegymnasiet – Page 4 – Bygdenytt från Gerum

4. Vad r kllkritik? 5.Frklara begreppen vinklad objektiv frstahandsklla tidskriteriet skriftlig tendens retuschering. subjektiv andrahandsklla beroendekriteriet Begreppet syftar på hur historia används av olika aktörer och i olika sammanhang.

Källkritiska begrepp tendens

När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära  handling som vi tycker verkar vara intressant är det dags att tillämpa källkritik. tendenser i framställningen, till exempel genom att jämföra med andra källor. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens.
Klarna faktura postgiro

Källkritiska begrepp tendens

En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.

Genom hela Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta kunskapskrav: Dra slutsatser och göra analyser med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder Jag tolkar det som att jag ska använda mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake news etc. Är dock väldigt osäker på hur jag skulle kunna använda teorier, modeller och metoder i just detta område. Syftet med lektionen är att träna källkritisk förmåga samt öva sig i att formulera en källkritisk analys.
Lag om agarlagenheter

Källkritiska begrepp tendens förnybara naturresurser
dennis hemlighet film
thomas fransson göteborgs hamn
jobbsafari strängnäs
tina thörner wikipedia
vad är sociala tjänster

Källkritik – Wikipedia

Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Kategorier: Historisk analys och begrepp Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Immateriellt kulturarv som begrepp och process - Doria

Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas.

Uppbyggnad . egen och andras användning, inklusive begrepp källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och. 11 mars 2019 — Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake  4 nov. 2018 — Inom studiet av historia finns ett par viktiga källkritiska begrepp som Hela tendenskriteriet inbegriper frågor om trovärdighet och äkthet i en  22 sep. 2016 — Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor  var att källkritiken tenderar att anta olika former beroende av undersökningsobjektet. Att källkritikens roll, användandet av källkritiska begrepp och använda  Vad betyder cgi. Närhet beroende tendens - SlideShare — Vad betyder tendens.